Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖCKERÖ KALVEN 1:3 - husnr 1, KALVEN / VALEN Ny sökning Tillbaka till sökning

NF13 Kalven.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STÅNGMÄRKET VALEN (akt.), KALVEN / VALEN (akt.)

1829 - 1829

1829 - 1829

1829 - Okänt

Västra Götaland
Öckerö
Bohuslän
Öckerö
Öckerö församling
Göteborgs stift
Hästebrunnsvägen 9

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Kummel

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Kummel

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Inventeringsår 2003

Kalven, eller Kalvsund, i Göteborgs norra skärgård nämns redan 1532 i en holländsk sjöbok. Möjligen fanns då ett stenkummel på ön som annars är lätt att känna igen från sjön. År 1684 höggs en kompassros in vid nuvarande stångmärke, vilket var vanligt på platser där lotsarna häll utkik. Med stor sannolikhet fanns här då ett större kummel på platsen, vilket kanske också fungerade som lotsutkik. År 1748 omnämndes ett kummel i Jonas Hahns sjämärkesbok och detta är alltså den första dokumentationenen av ett sjömärke på Kalven.

1829 uppfördes stångmärket och byggdes sedan om eller reparerades bland annat 1836, 1855, 1903 och 1969. År 1...

Läs mer i eget fönster

År 1829 - 1829 Nybyggnad
År 1829 - 1829 Nybyggnad
År 1829 - Okänt Nybyggnad