Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FJÄRDINGEN 1:9 - husnr 3, GUSTAVIANUM Ny sökning Tillbaka till sökning

fd973413

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUSTAVIANUM (akt.)

1300 - 1499

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Akademigatan 3

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

GUSTAVIANUM - Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård, men blev föremål för genomgripande förändringar 1622-26 efter ritningar av den holländske byggmästaren Caspar Panten. I slutet av 1600-talet var huset förfallet, och en omfattande restaurering gjordes. Samtidigt lät Olof Rudbeck d.ä. 1662-63 uppföra kupolen för den anatomiska teatern, Theatrum Anatomicum. Gustavianums översta våning ombyggdes omkring 1690 för universitetets boksamling, som till 1841 var inrymd här. 1738-39 ersattes det gamla spåntaket av ett plåttak. 1744 påbörjades grundliga reparationsarbeten och inre ändringar efter Carl Hårlemans r...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1499 Nybyggnad
Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård.
År 1622 - 1626 Ändring - ombyggnad

Caspar Panten (Byggmästare)

År 1662 - 1693 Ändring - ombyggnad
Olof Rudbeck d.ä. lät 1662-63 uppföra kupolen för den anatomiska teatern, Theatrum Anatomicum.

Olof Rudbeck (Arkitekt)

År 1670 - 1699 Ändring - restaurering
I slutet av 1600-talet var huset förfallet, och en omfattande restaurering gjordes.
År 1738 - 1739 Ändring - ombyggnad, exteriör
1738-39 ersattes det gamla spåntaket av ett plåttak.
År 1744 - 1757 Ändring - ombyggnad, interiör
1744 påbörjades grundliga reparationsarbeten och inre ändringar efter Carl Hårlemans ritningar. Inredningsarbetet leddes av slottsnickaren Johan Wolff. Den hårlemanska restaureringen avslutades 1757.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1840 - 1849 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre trapphuset inreddes på 1840-talet efter ritningar av universitetets ritmästare Johan Way

John Way (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Den anatomiska teatern rekonstruerades 1949.