Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG MASTHUGGET 8:12 - husnr 1B, NR. 9 KV. SKUTAN/LINNÉGATAN 3 - TREDJE LÅNGGATAN 5 Ny sökning Tillbaka till sökning

8018_Kv_Masthugget_8.12_SRLN_2007_10_24 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NR. 9 KV. SKUTAN/LINNÉGATAN 3 - TREDJE LÅNGGATAN 5 (akt.)

1886 - 1886

1886 - 1886

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Oscar Fredriks församling
Göteborgs stift
Andra långgatan 2, Linnégatan 1, Linnégatan 1B, Linnégatan 3, Tredje långgatan 5

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På nr 9 kv. Skutan, nu 8:12 B (hus nr 1B i bebyggelseregistret) uppförde 1886-88 byggmästaren Nils Jönsson Vilén i kompanjonskap med skeppsmäklaren Johan L. Kjellberg ett högre och rikare dekorerat hyreshus än grannen Hjalmar Cornilsen - före 1890 verksam på Adrian Petersons arkitektkontor - ritade åtskilliga hus för Nils Vilén. Det är sannolikt att Cornilsen även ritat byggnaden på Linnégatan 3-Tredje Långgatan 5, -han har tillfogat balkongerna mot gatan vid en ombyggnad 1896 (arkitekten bodde också själv i huset en tid).

Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2008-01-08

KÄLLOR: texten bearbetad från;
Staffan Sede...

Läs mer i eget fönster

År 1886 - 1886 Nybyggnad
År 1886 - 1886 Nybyggnad