Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA SJÖBLADH 68 - husnr 9002, LUSTHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUSTHUS (akt.)

1790 - 1799

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Karlskrona
Karlskrona stadsförsamling
Lunds stift

Park och trädgård - Lusthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Lusthuset är sannolikt uppfört på 1790-talet. Huset har kvadratisk plan, är timrat och panelat under sadeltak. Fasaden indelas av kannelerade pilastrar. I gavelröstet är en akantusomgiven lyra målad. Vid renovering på 1880-talet insattes nya diagonalspröjsade fönster med lövsågade foder och dito taklister.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1991-09-09, Dnr 221-283-89

År 1790 - 1799 Nybyggnad
År 1880 - 1889 Ändring - ombyggnad
Vid renovering på 1880-talet insattes nya diagonalspröjsade fönster med lövsågade foder och dito taklister.