Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SANDA PRÄSTGÅRDEN 1:14 - husnr 3, BRYGGHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_515

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRYGGHUSET (akt.)

1600 - 1699

Gotland
Gotland
Gotland
Sanda
Sanda, Västergarn och Mästerby församling
Visby stift
Sanda Prästgård 223

Jordbruk - Brygghus

Jordbruk - Bagarstuga

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Brygghuset i spritputsad kalksten, beläget söder om drängstugan i östvästlig riktning, uppfördes antagligen på 1600-talet och blev sannolikt om- och tillbyggt vid genomgripande renovering efter 1700-talets mitt (laga syn 1749). Det 1832 i ekonomisk besiktning beskrivna brygghuset med större volym kan även vara ett nybygge. Då nämns endast två halvfönster - husets nuvarande fönsteröppningar har således blivit upptagna senare. Bakugnen som karakteristiskt sticker ut genom bakväggen var ända in på 1800-talet en vanlig, speciellt på norra Gotland förekommande byggnadsform.
En yttre renovering företogs 1992.
Den varsamt restaurerade sten...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Nybyggnad
Uppfördes antagligen på 1600-talet.

Prästgårdsinventeringen 1997-1998/Lst (Arkiv)

År 1750 - 1799 Ändring - ombyggnad
Sannolikt om- och tillbyggt vid genomgripande renovering efter 1700-talets mitt.

Prästgårdsinventeringen 1997-1998/Lst (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör