Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SANDA PRÄSTGÅRDEN 1:14 - husnr 2, SANDA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

1788

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANDA PRÄSTGÅRD (akt.)

1280 - 1549

Gotland
Gotland
Gotland
Sanda
Sanda, Västergarn och Mästerby församling
Visby stift
Sanda Prästgård 223

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

De äldsta delarna av manbyggnaden, i två våningar, uppfördes redan under medeltid. Stora partier av källarna, bottenvåningen och delar av övervåningen utgörs av den medeltida byggnaden. Den byggdes om under 1700-talet för att 1860 förlängas mot söder, då den erhöll sitt nuvarande utseende som en typisk gotlandsgård, med putsade fasader och sadeltak utan gavelsprång.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-608-97

År 1280 - 1549 Nybyggnad
Prästgården uppfördes under medeltiden, sannolikt samtidigt med kyrkan under 1200-talets andra hälft. Stora partier av källarna, bottenvåningen och delar av övervåningen utgörs av den medeltida byggnaden.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-608-97 Prästgårdsinventeringen 1997-1998/Lst (Arkiv)

År 1700 - 1869 Ändring - ombyggnad
Byggdes om flera gånger under 1700-talet för att under 1860-talet förlängas mot söder, då den erhöll sitt nuvarande utseende som en typisk gotlandsgård, med putsade fasader och sadeltak utan gavelsprång.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-608-97 Prästgårdsinventeringen 1997-1998/Lst (Arkiv)