Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRMDÖ MYTTINGE 1:44 - husnr 2, FREDRIKSBORGS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

f0311105

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FREDRIKSBORGS FÄSTNING (akt.)

1724 - 1735

Stockholm
Värmdö
Uppland
Värmdö
Värmdö församling
Stockholms stift
Fredriksborgsvägen 17

Försvarsväsende - Torn

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fästningen byggdes 1724-35 efter planer av A Löwen för ett effektivt försvar av Oxdjupet. Den bestod ursprungligen av ett starkt torn samt två kaponjärer och mellanliggande batteri.
Av kaponjärerna, som rymde sammanlagt 20 kanoner, kvarstår endast den norra.
Mellan kaponjärerna byggdes Strandbatteriet om 21 kanoner i två ovanför varandra murade tenaljer samt den ännu bevarade stenbryggan och corps-de-gardet.
På berget 40 meter ovanför kaponjärerna ligger Fredriksborgs torn, som ursprungligen var fyra våningar högt, rymde omkring 60 kanoner och hade förläggningsmöjligheter för 2.000 man. Fredriksborg ansågs i Sverige vid mitten av...

Läs mer i eget fönster

År 1724 - 1735 Nybyggnad

A Löwen (Arkitekt)

År 1755 - 1759 Ändring - tillbyggnad
För fästningens fredsbesättning byggdes i slutet av 1750-talet den s k Stenkasernen efter ritningar av Carl Hårleman.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1870 - 1879 Ändring - restaurering
Vissa restaureringsarbeten på den i sitt inre ännu väl bevarade tornruinen skedde under 1870-talet