Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRMDÖ GRÖNSKÄR 1:3 - husnr 5, GRÖNSKÄRS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

74.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRÖNSKÄRS FYR (akt.)

1769 - 1770

1769 - 1770

Stockholm
Värmdö
Uppland
Djurö
Djurö, Möja och Nämdö församling
Stockholms stift
Sandhamn Grönskär 113

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Grönskärs fyr, som ligger vid inseglingsleden till Sandhamn, är en av den svenska östersjökustens äldsta fyrar. Den uppfördes 1769-70. Ritningar till fyr och fyrvaktarbostad uppgjordes av en av dåtidens främste arkitekter Carl Fredrik Adelcrantz.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1994-03-17, Dnr 221-1993-22713

Inventeringsår 2000

Överintendent Carl Fredrik Adelcrantz fick i uppdrag att rita om den påbörjade båken till en fyr. Sockelvåningen som redan var uppförd höjdes ytterligare 1,8 meter och istället för planerade invändiga stegar byggdes en stentrappa upp till ett kolförråd och ett uppehållsrum för fyrvaktaren. Den tilltänkta runda torndelen utgick och fyrbyggnaden avslutades uppåt med en fyraltan direkt på sockelvåningen med en stenkolsgryta för öppen stenkolseld. Arbetet finansierades som tidigare genom båkfonden och år 1770 tändes fyren.

Det dröjde inte länge förrän fyren ansågs för låg och åren 1786-1787 byggdes den på till en höjd av cirka 26 me...

Läs mer i eget fönster

År 1769 - 1770 Nybyggnad

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1769 - 1770 Nybyggnad