Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND KRÄKLINGBO HAJDEBY 1:15 - husnr 4, HERRSKAPSDASSET (GUTNISKT DASS) Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03955

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HERRSKAPSDASSET (GUTNISKT DASS) (akt.)

1924 - 1925

Gotland
Gotland
Gotland
Kräklingbo
Östergarns församling
Visby stift
Kräklingbo Hajdeby 840

Bostadsbebyggelse - Dass / hemlighus / avträde

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

I lillgårdens nordöstra del står det s k Herrskapsdasset, ett tvåhåligt avträde i sten under ett pyramidformat trätak. Byggnaden uppfördes un der Lithbergs tid, 1924-25 och lär enligt uppgift ha uppförts med anledning av att gården 1925 skulle besökas av dåvarande kronprins Gustav Adolf och hans maka Victoria. Huruvida de begagnat "faciliteterna" eller ej har inte gått att nå uppgifter om. Fasaden är spritputsad. I öster är byggnaden sammanbyggd med stenmuren.

KÄLLA: Kulturhistorisk beskrivning, Kräklingbo Hajdeby 1:15, Länsmuseet på Gotland, 2005-05-09. Dnr AD-2005-0425

År 1924 - 1925 Nybyggnad

KÄLLA: Kulturhistorisk beskrivning, Kräklingbo Hajdeby 1:15, Länsmuseet på Gotland, 2005-05-09. Dnr AD-2005-0425 (Arkiv)