Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND KRÄKLINGBO HAJDEBY 1:15 - husnr 3, NORRA FLYGELN Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03926

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA FLYGELN (akt.)

1700 - 1799

Gotland
Gotland
Gotland
Kräklingbo
Östergarns församling
Visby stift
Kräklingbo Hajdeby 840

Bostadsbebyggelse - Flygelbyggnad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Drängstuga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den norra flygeln, gårdens äldsta byggnad, har en s k ofullständig parstugeplan. Byggnaden härrör till stora delar sannolikt från 1700-talet. De hörnnära gavelfönstren pekar på detta. Bottenvåningen består av farstu och två rum, med varsin eldstad. På vinden finns en sommarkammare. Taket och fasaden har restaurerats på 1990-talet.

KÄLLA: Kulturhistorisk beskrivning, Kräklingbo Hajdeby 1:15, Länsmuseet på Gotland, 2005-05-09. Dnr AD-2005-0425

År 1700 - 1799 Nybyggnad

KÄLLA: Kulturhistorisk beskrivning, Kräklingbo Hajdeby 1:15, Länsmuseet på Gotland, 2005-05-09. Dnr AD-2005-0425 (Arkiv)