Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FLERINGE HAU 1:33 - husnr 4, LADUGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LADUGÅRDEN (akt.)

1700 - 1799

Gotland
Gotland
Gotland
Fleringe
Bunge, Rute och Fleringe församling
Visby stift
Fleringe Hau 193

Jordbruk - Ladugård

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ladugården med portlider är en av öns största ekonomibyggnader i sten från 1700-talet och den största med bevarad brant resning från agtakstiden, numera spåntäckt. Byggnadens utsida och gavlar är slutna, så när som på ett par gödseldörrar och gavlarnas vindögon. Långsidan mot storgården har ett flertal öppningar, samt på 1800-talets andra hälft upptagna fönster i nyromansk utformning.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-891-01

År 1700 - 1799 Nybyggnad

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-891-01 (Arkiv)