Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ETELHEM TÄNGLINGS 1:73 - husnr 3, SLAMVERKET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLAMVERKET (akt.)

1889 - 1900

Gotland
Gotland
Gotland
Etelhem
Garde församling
Visby stift
Etelhem Tänglings 703

Industri - Industribyggnad

Industri - Maskinhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Söder om verkstadsbyggnaden ligger det till verkstaden tillhörande slamverket. Ursprungligen var det drivet med häst, men under 1900-talets första hälft utvecklades driften och slamverket blev motordrivet. Slamverk med maskineri täcks av ett pappbeklätt sadeltak. Intill slamverket står en tillhörande pump.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-3122-00

År 1889 - 1900 Nybyggnad