Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIGTUNA ROSERSBERG 2:1 - husnr 27, ROSERSBERGS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROSERSBERGS SLOTT (akt.)

1634 - 1638

Stockholm
Sigtuna
Uppland
Norrsunda
Norrsunda församling
Uppsala stift
Slottsvägen 203

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Slottet uppfördes 1634-38 för riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna.
Huvudbyggnaden utgjordes av en tre våningar hög stenbyggnad med valmat tak. Norr om huvudbyggnaden låg en helt kringbyggd gård.
På 1680-talet byggdes slottet om till en barockanläggning i fransk smak efter ritningar av Nicodemus Tessin d y. Två låga flygelbyggnader tillbyggdes i söder åt sjön på var sin sida om slottsterrassen, som försågs med en dubbeltrappa. Flyglarna mot gården påbyggdes med en våning.
1757 inköpte staten slottet och 1762 skänktes det till prins Karl.
På 1770-talet moderniserades slottet under Jean Eric Rehns ledning. Norra borggå...

Läs mer i eget fönster

År 1634 - 1638 Nybyggnad

Gabriel Oxenstierna (Byggherre)

År 1680 - 1689 Ändring - ombyggnad
På 1680-talet byggdes slottet om till en barockanläggning i fransk smak efter ritningar av Nicodemus Tessin d y. Två låga flygelbyggnader tillbyggdes i söder åt sjön på var sin sida om slottsterrassen, som försågs med en dubbeltrappa. Den östra kallades Kyrkflygeln och den västra Junoflygeln

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1770 - 1779 Ändring - ombyggnad
På 1770-talet moderniserades slottet under Jean Eric Rehns ledning. Norra borggårdslängans mittparti revs och de östra och västra flyglarna avkortades. Den östra flygeln, som tidigare inrymt slottskyrkan, ändrades till bostäder för den manliga uppvaktningen och kallades sedan Kavaljersflygeln. Den västra flygeln, som inrymt köksutrymmen, byggdes samtidigt om till bostäder för den kvinnliga uppvaktningen och kallades Frökenflygeln.

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1797 - 1818 Ändring - ombyggnad
1797 övertog Gustaf af Sillén ledningen för ombyggnadsarbetena. Huvudbyggnaden byggdes om i nyklassicistisk stil.

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring - restaurering
1962 flyttade Civilförsvarsskolan in varvid byggnaderna genomgick en omfattande restaurering.