Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ BOKTRYCKAREN 7 - husnr 2, UTHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UTHUS (akt.)

1897 - 1897

Jönköping
Eksjö
Småland
Eksjö
Eksjö församling
Linköpings stift
Färgaregatan 10

Bostadsbebyggelse - Uthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Uthusbyggnaden uppfördes år 1897. Den är uppförd i en våning med fasad av faluröd locklistpanel. Mot norr finns tre gröna dörrar. Taket, som är ett pulpettak, är belagt med tvåkupiga tegelpannor. Byggnadens sockel är av huggen granit.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av ett boningshus och ett uthus på Boktryckaren 7, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-11084-92
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-5238-93
Länsstyrelsen i Jönköpings län, http://www.f.lst.se/

År 1897 - 1897 Nybyggnad