Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA BRATTEFORS 1:10 - husnr 1, FORNSALEN I ÖDEBORG Ny sökning Tillbaka till sökning

21447_1_Fornsalen_Ödeborg_SL_2006-09-18 nr 008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORNSALEN I ÖDEBORG (akt.)

1913 - 1913

1913 - 1913

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Ödeborg
Färgelanda församling
Karlstads stift
Husmansvägen 23, Museivägen 4

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Dalslands fornsal, senare Ödeborgs fornsal, stod klar 1913. Fornsalen är byggd i ett större gravfält från yngre järnåldern i ett markant höjdläge. Den har drag av fornnordisk vikingahall såsom den uppfattades på 1910-talet. Fasaderna är timmrade av rundtimmer med utskjutande knutar. I takfallet, som täcks av betongpannor, finns låga takkupor. fasaderna är tjärade, men visar även spår av Falu rödfärg.

Källa: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Fornsalen i Ödeborg. Ödeborgs socken, Färgelanda kommun, Dalsland, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2006-05-15. Dnr 432-42982-2001

År 1913 - 1913 Nybyggnad
År 1913 - 1913 Nybyggnad