Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NYA VARVET 726:43 - husnr 18, GAMLA VAKTSTUGAN Ny sökning Tillbaka till sökning

19541_hus1_LR_20061101 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA VAKTSTUGAN (akt.)

1799 - 1799

1799 - 1799

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift
Vakthusbacken 5

Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnad 36 är uppförd 1799 som en vaktstuga och ersatte då en tidigare vaktstuga belägen på samma plats. Byggnaden är uppförd i timmer på torpargrund. Väggarna är rödmålade och klädda med bred stående panel med lock. På norra sidan finns en veranda som ramar in de båda entrédörrarna.
KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1986-12-09, Dnr 11.392-4437-85.

Vaktsugan avsågs som kvarter för bevaknings- och förläggningslokal för bemanning till Billingebatteriet. Byggnaden har tjänstgjort som varvsmuseum och sedermera som utprovningsrum för gasmasker.

KÄLLA: Nya Varvet, Byggnader och miljöer, ku...

Läs mer i eget fönster

År 1799 - 1799 Nybyggnad
År 1799 - 1799 Nybyggnad