Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS LOSPÅNGA 1:2 - husnr 4, LOSPÅNGA BRYGG- OCH MÄLTHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOSPÅNGA BRYGG- OCH MÄLTHUS (akt.)

1836 - 1836

Västmanland
Västerås
Västmanland
Dingtuna
Dingtuna-Lillhärads församling
Västerås stift
Lospånga gård 1

Jordbruk - Brygghus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes 1836, på platsen för den anläggning som förstördes vid en brand 1833. Byggnaden uppfördes som brygg- och mälthus. Under perioden 1800-1860 var husbehovsbränning vanlig och tillåten i Sverige. Brännvinstillverkningen pågick endast under vinterhalvåret eftersom det var den enda tid detta var tillåtet. I samband med att brännvinstillverkningen förbjöds 1860 upphörde brännvinstillverkningen och den kom i stället endast att användas för bryggning av öl och som bykstuga och förrådsbyggnad - eventuellt även för torkning av lin.
Väster om byggnaden finns en några meter djup källa. Närheten till denna med tillgång till br...

Läs mer i eget fönster

År 1836 - 1836 Nybyggnad