Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA FÖRLANDA KLOCKARGÅRD 1:10 - husnr 1, FÖRLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2168-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRLANDA KYRKA (akt.)

1850 - 1899

1885 - 1887

1885 - 1887

Halland
Kungsbacka
Halland
Förlanda
Fjärås-Förlanda församling
Göteborgs stift
Förlandavägen 700

Religionsutövning - Kyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Förlanda kyrka

Inventeringsår 1992

Förlanda kyrka uppfördes 1828 och förändrades 1885 vid en genomgripande omgestaltning under ledning av arkitekt Adrian Crispin Peterson. Den nuvarande interiören präglas starkt av dessa åtgärder, då den fasta inredningen i allt väsentligt tillkom vid tillfället.

Vid restaurering och ombyggnad av Förlanda kyrka 1992-93, efter förslag av Defyra Arkitekter AB, Göteborg, försågs kyrkorummet med läktarunderbyggnader i form av samlingsrum, toalett, städ m.m. Vidare inreddes en sakristia bakom altaruppsatsen med förbättrad textilförvaring, en piscina m.m. Förutom ovanstående tillägg genomfördes åtgärder med syfte att återställa kyrkans ur...

Läs mer i eget fönster

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Torn
År 1850 - 1899 Nybyggnad
År 1885 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1948 - 1948 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten

C O Svensson (Konservator)

LA Dnr 339/48. (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - läktare
Komplettering och färgbehandling av läktarbarriären.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

LA Dnr 339/48. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

LA (Arkiv)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad
Nya förvaringsutrymmen, återskapande av ursprunglig exteriör och interiör.

LA Dnr 148/93. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Konservatorsarbeten
Återgång till ursprunglig färgsättning. Konservering av inventarier.

Anders Darwall (Konservator)

LA Dnr 148/93. (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - omputsning
Nedblästring av lös puts, putslagning och avfärgning.

LA Dnr 1997/266. (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Ny zinkplåt samt komplettering av fotrännor och stuprör på torn.

LA Dnr 1997/266. (Arkiv)