Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG OKOME 4:11 - husnr 1, OKOME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1035.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OKOME KYRKA (akt.)

1891 - 1891

1891 - 1891

1989 - 1989

Okänt - 1850

Halland
Falkenberg
Halland
Okome
Okome församling
Göteborgs stift
Gällaredsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2007

Okome kyrka, invigd 1891 och restaurerad 1960-61. Kyrkogården invigd 1987.
(Informationstavla på plats.)
Ligger inom kulturmiljö 36, Okome, i "Bygd att vårda!"

Inventeringsår 1992

1891 uppförs Okome kyrka på platsen för den rivna gamla Okome kyrka.

Vid installation av ett vattenburet värmesystem 1960 påträffades i det nuvarande pannrummet, den gamla kyrkans kormur, från 1816, med förskjutning mot norr, 520 cm från långhusets sydmur, strax väster om den nya kyrkans kor.

1903 inredning/inventarier från Okome gamla kyrka förvaras på tornvinden men säljs ut för att inte förstöras. Sakerna erbjöds i första hand att inköpas av Kungl. Vitterhetsakademin, därefter såldes vissa saker till privatpersoner.

1936 genomgår kyrkan interiöra förändringar efter förslag av arkitekt Harald Wadsjö. Bl.a. återköps och uppmonte...

Läs mer i eget fönster

År 1817 - 1817 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Restaurering av baldakinen.

LA Dnr 27/62. (Arkiv)

År 1890 - 1891 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1890 - 1891 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

LA Dnr 51/75. (Arkiv)

År 1891 - 1891 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1936 - 1936 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Uppmontering av baldakin till predikstol från 1649, återinköpt av Kulturen i Lund.

LA (Arkiv)

År 1961 - 1962 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, baldakin, fyra ramverk, läktarbarriär och altaruppsats.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

LA Dnr 27/62. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Uppsättande av läktarbarriär återköpt från Kulturen i Lund.

LA Dnr 27/62. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ombyggnad.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

LA (Arkiv)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Magasinering av bef. Molanderorgel och byggnation av ny.

LA Dnr 514/79. (Arkiv)

År 1989 - 1989 Nybyggnad
Nybyggnation av personal- och förrådsbyggnad NO om kyrkogård.

LA Dnr 358/89. (Arkiv)

År Okänt - 1850 Nybyggnad