Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE HOLMSUND 10:1 - husnr 1, BOMHUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3928-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOMHUS KYRKA (akt.), BOMHUS KYRKA (akt.)

1906 - 1906

1906 - 1907

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Bomhus församling
Uppsala stift
Holmsundsallén 66

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan ritades av Gävles dåvarande stadsarkitekt Erik Alfred Hedin och uppfördes år 1906-07 i nationalromantisk stil. Efter en omfattande ombyggnation 1954-55 har stildragen slätats ut och byggnaden har idag även karaktärsdrag av funktionalismens enkelhet.

Inventeringsår 1992

Kyrkan ritades av Gävles dåvarande stadsarkitekt Erik Alfred Hedin och uppfördes år 1906-07 i nationalromantisk stil. Efter en omfattande ombyggnation 1954-55 har stildragen slätats ut och byggnaden har idag även karaktärsdrag av funktionalismens enkelhet.

År 1906 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar av E A Hedin. Fasaderna är klädda i spån, målade i en vit färg med brytning åt gult. Taket har ”räfflat rött tegel”, av Holländsk typ och tornspiran är klädd med järnplåt som målats så den imiterar ärgad koppar. Fönster och dörrfoder är vitmålade, fönsterbågar och dörrar gröna. Huvudentrén ligger på tornets norra sida. Invändigt går färgsättningen i ljusa färger, i ljusgrönt och vitt med gulddekorationer. Bänkkvarteren är oregelbundet stora. Ett kvarter upptar hela mittskeppets bredd medan norra sidoskeppet inrymmer ett smalare kvarter. I södra sidoskeppet finns en längsgående bänkrad. Kyrkbänkarna var målade i ljusgrönt. Koret hade tre höga fönster med blyinfattat färgat glas tillverkade av E Norelius, Gävle. Ovanför fönstren finns en dekorationsmålning med texten ”Ära vare Gud i höjden”. Från det upphöjda koret finns en trappa till predikstolen. En dörr leder från koret till sakristian och i sidoskeppen på ömsom sida om koret finns ytterligare en dörr till sakristian samt en dörr till ett arkiv. Uppvärmningen sker med varmluftsugn i källaren som blåser ut luft genom galler i koret. Orgeln byggs 1907 av E H Erikson, Gävle. Bilder från tiden visar att kyrkogården har ett trästaket längs norra och västra gränsen med tillhörande trägrind vid västra ingången.

E Norelius (Obestämd yrkestillhörighet)

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

Erik Henrik Eriksson (Orgelbyggare)

År 1917 - 1917 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras.
År 1927 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering efter ritningar av Sven Wranér. Den elektriska belysningen förbättras. De tre korfönstren ersätts med ett rundbågigt antikglas. Koret förses med kalkputs i stället för ”den förutvarande oljefärgen”. Bänkkvarteren delas så att en mittgång skapas. Tak och väggar till listen vid fönstrens överkant målas vita, svagt brutet med terra. Under listen målas väggarna grå, brutet med grönt. Lister, foder, karmar, bågar, socklar, barriärer, orgel altarrundeln och predikstolen målas i mörkare grått. Bänkarna laseras i en svartgrön ton och mattfernissas.

Sven Henrik Wranér (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Varmluftsugnen i dåligt skick vilket leder till att rök kommer in i kyrkorummet och svärtar ytskikten.
År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad
Omfattande renovering och ombyggnation efter ritningar av arkitektfirman Friberg och Haverman, Stockholm. Mittskeppet förlängs med ett 4,5 m vapenhus i väster och koret byggs ut med 2 m. Huvudentrén flyttas till västra gavelns mitt där ett vindfång byggs ut. Kapprum och toaletter inrättas. De två trapporna från kyrksalen till läktaren tas bort och en ny trappa byggs från det nytillkomna vapenhuset. Läktaren kortas och läktarbarriären får en ny utformning. Kyrkorummet delas av genom att en längsgående vägg sätts upp längs norra sidoskeppet och två av de tre frontespiserna på norra långsidan tas bort. Kyrkorummets ursprungliga bredd behålls längst fram i kyrkan där ett dopkapell inrättas. I utrymmet bakom den nya innerväggen inreds sammanträdesrum och förråd och en brudkammare inreds i tornrummet. Ett tunnvalv panelas över kyrksalens tidigare öppna takkonstruktion i syfte att åstadkomma en mer sakral atmosfär och de flesta av fönstren vid mittskeppets tak sätts igen. Fönstren på orgelläktaren sätts igen och resterande fönster i kyrksalen minskas i höjd. Korfönstret flyttas till den södra korväggen och dörren till sakristian sätts igen. Predikstolen ersätts och får trappa mot norra sidoskeppet. Korskranket tas bort, altarringen kortas? och altaret byts till ett mindre. Golvet byts ut mot breda plank från stormfällda träd från ”pelarsalen” i Gysinge. Bänkarna byts ut. Exteriören målas i klara färger.

Friberg och Haverman (Arkitektkontor)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet av konstnär Tor Hörlin tillkommer.

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Den ursprungliga orgeln ersätts med en ny, byggd av Bröderna Moberg, Sandviken.

Bröderna Moberg orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelfasad
En ny orgelfasad byggs
År 1966 - 1966 Underhåll - exteriör
Underhållsarbeten på kyrkan. Halva taket läggs om med holländsk tegel lika befintligt. Omläggningen sker på nedre takfallet och byte av läkt och underlagspapp sker vid behov. Plåtanslutningar mot angränsande väggar bättras. Exteriören målas om i en ljusgrå kulör. Fönster och dörrar restaureras. Torntaket, fönsterbleck, takrännor, stuprör och smide målas om. ”Nya plåtarbeten görs i svart plåt.” Exteriöra gulddetaljer förgylls om.
År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Orgeln omdisponeras av Gunnar Carlsson, Borlänge.

Gunnar Carlsson (Orgelbyggare)

År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, yttertak
Omfattande reparationsarbeten på takets norra och södra sidoskepp p.g.a. läckage. Norra skeppet läggs om helt och samtliga takstolar byts ut. Lertegelpannorna byts ut mot eternitplattor.
År 1984 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Efter 1984, det södra korfönstret sätts igen.
År 1994 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Efter 1994, en läktarunderbyggnad görs för att inrymma handikapptoalett, städskrubb och förråd.
År 2002 - 2002 Ändring
Eternittaket byts ut då sprickor uppstått med läckage som följd. Taket återfår röda oglaserade lertegelpannor av holländsk typ. Enstaka spån byts ut till lika befintliga. Exteriören målas om utifrån ursprunglig färgsättning. Takplåten samt övriga plåtdetaljer målas med svart linoljefärg, lika befintlig. En bänkrad på norra sidan och en på södra plus bänkskärmar tas bort.