Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESLÖV TROLLENÄS 2:20 - husnr 1, TROLLENÄS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TROLLENÄS SLOTT (akt.)

1500 - 1549

Skåne
Eslöv
Skåne
Trollenäs
Östra Onsjö församling
Lunds stift
Trollenäs slott

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Trollenäs slott, som har medeltida ursprung, är beläget vid det näs som bildas av Saxåns sammanflöden. Borgens läge, omgivet av åslingorna och träskmark, hade fortifikatoriska fördelar. Slottet fick sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad under åren 1891-95. Exteriören är i det närmaste oförändrad sedan denna ombyggnation. Flera välbevarade rumsindelningar från denna tid finns bevarade. Trollenäs slott, som ursprungligen uppfördes på 1500-talet, är ett av Sveriges bästa exempel på ett slott i nyrenässans från 1800-talets senare hälft. Riksrådet Tage Ottesen Thott byggde under 1550-talet om och nyuppförde delvis slottet som var i ...

Läs mer i eget fönster

År 1500 - 1549 Nybyggnad

Nils Trolle (Byggherre)

Tage Ottesen Thott (Byggherre)

År 1550 - 1559 Ändring - ombyggnad
Riksrådet Tage Ottesen Thott byggde under 1550-talet om och nyuppförde delvis slottet som var i två våningar med sadeltak och trappstegsgavlar på en korsformad plan.
År 1797 - 1798 Ändring - ombyggnad
I samband med detta blev godset fideikommiss och fick namnet Trollenäs. År 1797-98 gjordes en ombyggnad som utplånade den senmedeltida karaktären. Slottet höjdes med en våning och gavs en mer tidsenlig framtoning.
År 1797 - 1798 Ändring - påbyggnad
I samband med detta blev godset fideikommiss och fick namnet Trollenäs. År 1797-98 gjordes en ombyggnad som utplånade den senmedeltida karaktären. Slottet höjdes med en våning och gavs en mer tidsenlig framtoning.
År 1891 - 1895 Ändring - ombyggnad
Trollenäs nuvarande utseende härrör från en genomgripande om- till- och påbyggnad, genomförd av Nils och Anna Trolle 1891-95 efter ritningar av danske arkitekten Ferdinand Meldahl.

Ferdinand Meldahl (Arkitekt)

Nils Trolle (Byggherre)

År 1891 - 1895 Ändring - tillbyggnad
Trollenäs nuvarande utseende härrör från en genomgripande om- till- och påbyggnad, genomförd av Nils och Anna Trolle 1891-95 efter ritningar av danske arkitekten Ferdinand Meldahl.

Ferdinand Meldahl (Arkitekt)

Nils Trolle (Byggherre)

År 1891 - 1895 Ändring - påbyggnad
Trollenäs nuvarande utseende härrör från en genomgripande om- till- och påbyggnad, genomförd av Nils och Anna Trolle 1891-95 efter ritningar av danske arkitekten Ferdinand Meldahl.

Ferdinand Meldahl (Arkitekt)

Nils Trolle (Byggherre)

År 1891 - 1895 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiörerna i Barockstil utformades av slottsarkitekt Agi Lindgren som bl.a. hade Drottningholm som en av förebilderna.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1891 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Salongens takplafond målades av Oscar Björk och matsalens dito av J. AG. Andersson Acke. I

J. A. G. Acke (Konstnär)

Oscar Björk (Konstnär)