Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN FALUN 9:2 - husnr 1, GRUVMUSEET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRUVMUSEET (akt.)

1771 - 1785

1965 - 1966

Dalarna
Falun
Dalarna
Falun
Stora Kopparbergs församling
Västerås stift
Gruvplatsen 3

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Utbildning och vetenskap - Utställningslokal

Industri - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

GRUVMUSEET, före detta gruvstugan. Uppförd 1771-85 efter ritningar av markscheidern Tobias Geisler och ursprungligen använd som förvaltningsbyggnad. Sedan administrationen i början av 1800-talet flyttats ned i staden kom gruvstugan att förfalla, men iståndsattes och inrättades till museum 1922. Som en följd av brytningen i gruvan kom denna och andra byggnader i anslutning till gruvan att stå på mark med rasrisk varför de revs. Den nuvarande byggnaden rekonstruerades 1965-66 i ett läge 100 meter öster om den ursprungliga platsen. Vid rekonstruktionen återanvändes vissa utsmyckningsdetaljer och andra viktiga byggnadsdetaljer. Den till...

Läs mer i eget fönster

År 1771 - 1785 Nybyggnad
GRUVMUSEET, före detta gruvstugan. Uppförd 1771-85 efter ritningar av markscheidern Tobias Geisler och ursprungligen använd som förvaltningsbyggnad

Tobias Geisler (Arkitekt)

År 1922 - 1965 Rivning
Som en följd av brytningen i gruvan kom denna och andra byggnader i anslutning till gruvan att stå på mark med rasrisk varför de revs.
År 1965 - 1966 Nybyggnad
Den nuvarande byggnaden rekonstruerades 1965-66 i ett läge 100 meter öster om den ursprungliga platsen. Vid rekonstruktionen återanvändes vissa utsmyckningsdetaljer och andra viktiga byggnadsdetaljer. Den tillbyggdes också med ett annex och två förbindande gallerier. Senare har en glasad konferensanläggning byggts till i söder.