Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN FALUN 9:2 - husnr 37, CREUTZ SPELHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CREUTZ SPELHUS (akt.)

1845 - 1845

Dalarna
Falun
Dalarna
Falun
Stora Kopparbergs församling
Västerås stift
Husbergs väg 2

Industri - Gruvlave

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

CREUTZ SPELHUS. Inrymde gruvspelet (uppfordringsanordningarna). Under taket fanns en liten kammare, där spelstyraren höll till. Uppfördes 1855 av konstmästaren H Steffansson som även var lärare i Falu Bergsskola . Spelhuset ombyggdes år 1875 och användes senast 1916.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Dalarna, 1991-02-01 Dnr: 221-3971-89.
Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Falu gruva, Länsstyrelsen Dalarna, 1995-03-20 Dnr: 221-7528-92.
Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida 2004, www.w.lst.se

År 1845 - 1845 Nybyggnad
År 1875 - 1875 Ändring - ombyggnad