Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN FALUN 9:2 - husnr 32, CREUTZ LAVE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CREUTZ LAVE (akt.)

1852 - 1852

Dalarna
Falun
Dalarna
Falun
Stora Kopparbergs församling
Västerås stift
Krongårdsvägen 6

Industri - Gruvlave

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Creutz lave är byggd i trä 11 m lång och 11 m bred i tre över varandra placerade avsatser med rundbågade öppningar. Laven är rödfärgad med svarta luckor. Taket är av plank. Den är uppförd efter C G Husbergs ritningar år 1852. Schaktet öppnades år 1662 och fick sitt namn efter friherre Lorentz Creutz, dåvarande landshövding i Kopparbergs län.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Dalarna, 1991-02-01 Dnr: 221-3971-89.
Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Falu gruva, Länsstyrelsen Dalarna, 1995-03-20 Dnr: 221-7528-92.
Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida 2004, www.w.lst.se

År 1852 - 1852 Nybyggnad