Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN FALUN 9:2 - husnr 23, LINSLAGERIET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINSLAGERIET (akt.)

1835 - 1835

Dalarna
Falun
Dalarna
Falun
Stora Kopparbergs församling
Västerås stift
Gruvgatan 53

Hantverk och manufaktur - Linslageri

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

LINSLAGERIET. Den första linslagarverkstaden uppsattes 1835 som den första i landet. Är flyttad flera gånger. Verksamheten nedlades 1910. Här tillverkades stållinor i linmaskiner av trä. Byggnaden är den enda bevarade i sitt slag i Sverige.
Invid gruvan finns fasta fornlämningar i form av slaggvarp, lämningar efter vändrostar och kallrostar med mera som bidrar till det kulturhistoiska värdet och upplevelsen av den historiska industrimiljön.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Dalarna, 1991-02-01 Dnr: 221-3971-89.
Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Falu gruva, Länsstyrelsen Dalarna, 1995-03-20 Dnr: 221-7528-92...

Läs mer i eget fönster

År 1835 - 1835 Nybyggnad