Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING SALNECKE 1:10 - husnr 1, SLOTTET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLOTTET (akt.)

1640 - 1649

Uppsala
Enköping
Uppland
Gryta
Lagunda församling
Uppsala stift
Gryta Salnecke 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Slottet, uppfört på 1640-talet av överborgmästaren Georg Grissbach, är ett slätputsat stenhus i tre våningar med spetsiga gavlar av ytterligare två våningars höjd. Portalen med byggherrens och hans hustrus vapen bevarar den ursprungliga dörren. Byggnaden har en ålderdomlig plan med genomgående förstuga. En restaurering, omfattande bl.a. förstärknings- och reparationsarbeten samt fullständig omputsning, har genomförts på 1960-talet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1640 - 1649 Nybyggnad
Slottet, uppfört på 1640-talet av överborgmästaren Georg Grissbach

Georg Grissbach (Byggherre)

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3 (Arkiv)

År 1960 - 1969 Ändring - restaurering