Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE AUGUSTBERG 1:1 - husnr 3, ALBERT ENGSTRÖMS ATELJÉ Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALBERT ENGSTRÖMS ATELJÉ (akt.)

1906 - 1906

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Väddö
Väddö församling
Uppsala stift
Engströms väg 23

Konstnärligt skapande - Ateljé

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den timrade ateljén längst ute på klipporna mot Ålands hav stod färdig 1906. Ritningen gjordes av Albert Engström själv med hjälp av hans elev Carl Hagsten. Stugan målades vit på havssidan för att kunna tjäna som sjömärke, medan den i övrigt rödfärgades. Den användes som ateljé fram till Engströms död 1940 och dessutom som festlokal för bygdens ungdom. Ateljén är oförändrad såväl till det yttre som inre och står nu som museum.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1906 - 1906 Nybyggnad

Albert Engström (Konstnär)