Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

AVESTA ÅVESTRAND 9 - husnr 1, KRYLBO TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

991913EL.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRYLBO TINGSHUS (akt.)

1903 - 1903

1903 - Okänt

Dalarna
Avesta
Dalarna
Folkärna
Folkärna församling
Västerås stift
Stationsgatan 41

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är byggt av ljusputsat tegel i två våningar med högt valmat sadeltak som täcks av galvad plåt. Sockeln är av natursten och fönsterbågarna är engelskt röda. Entréfasaden präglas av två halvrunda trapptorn med torntak. Mellan tornen löper en slät fris med texten "Folkare härads ting" och under frisen ligger huvudentrén med sitt segmentbågiga överstycke. Hela entrépartiet är uppglasat och pardörren som leder in till förstugan omges av två röda sandstenskolonner. Sandstenen, som för övrigt härrör från Orsa, återkommer i den vapensköld som pryder frontonen på t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Tingshuset i Krylbo uppfördes 1903 efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Byggnaden, som är tvåvånig, har gråvitfärgad puts på fasaderna och ärggrönmålad plåt på det valmade taket. Entrépartiet flankeras av två halvrunda, framspringande trapphus. Dalarnas vapen är utfört i röd sandsten på mittpartiet liksom kolonnerna på ömse sidor om porten. Taket var ursprungligen svart och putsen vitkalkad.
Tingssalen har en välbevarad fornnordisk prägel.

KÄLLOR: Föreslagen byggnadsminnesförklaring, Riksantikvarieämbetet, 1993
Regeringsbeslut nr 10, 1993-03-18

År 1903 - 1903 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus för Folkare härad mellan 1903-1996. Vid inventeringstillfället, "Tings- och rådhusinventeringen" 1999, stod byggnaden tom.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Ivar Andersson (Entreprenör)

År 1903 - Okänt Nybyggnad