Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA TÄLJSTENEN 1 - husnr 1, SALA F.D. VARMBADHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

Hus I fasad nordost innergård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SALA F.D. VARMBADHUS (akt.)

1927 - 1928

1927 - 1928

Västmanland
Sala
Västmanland
Sala stad
Sala församling
Västerås stift
Norra Esplanaden 5

Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus

År 1927 - 1928 Nybyggnad
Arkitekt John Åkerlund, aggregat och vatten Sven Tysklind. Grund: armerad betong utan sparsten i grundplattor och konsoler för yttertrappor, samt med sparsten i yttermuren. Balklag över källaren: gjutna betongplattor, armerade. Ankarslut mellan pelare och yttervägg, valven i betong. Balklag över bottenvåningen: armerad betong samt trägolv. I kanterna platta av 12 cm gasbetong, fyllning samt över detta ett trägolv. Väggar troligen i murat tegel. Järnbalkar till bjälkar och murbalkar.

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)

År 1927 - 1928 Nybyggnad
År 1957 - 1958 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av bastu och bassäng. Inre ombyggnad ventilation, ång- och värmeanläggning, ny oljecistern, elinstallationer m m. Även ombyggnad av vindsvåning och tak.

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)

Bygg- och miljöförvaltningens arkiv, volym F14:47, Sala kommun, centralarkivet (Arkiv)

År 1962 - Okänt Ändring
Aguélimuseet invigs i de före detta bibliotekslokalerna.

Sala Allehanda 100 år (Publikation)

År 1986 - Okänt Ändring - ombyggnad
Huskroppen sammanbyggs med den nyuppförda biblioteksbyggnaden.

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)