Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG MINERVA 19 - husnr 1A, STADSMUSEET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STADSMUSEET (akt.)

1845 - 1845

Skåne
Helsingborg
Skåne
Helsingborg
Helsingborgs Maria församling
Lunds stift
Södra Storgatan 31

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den två våningar höga byggnaden av gult tegel uppfördes 1845 efter ritningar av C. G. Brunius. Fasaderna är rikt artikulerade med runda bågfriser och blinderingar. Byggnaden inrymde ursprungligen elementarskola och därefter, sedan ett nytt läroverk blivit färdigt 1863, en folkskola. I början av 1900-talet inreddes huset till stadsmuseum.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

KÄLLA: Beslut - Komplettering av skyddsföreskrifter, Länsstyrelsen i Skåne län, 1997-01-20, Dnr 221-432-97

År 1845 - 1845 Nybyggnad