Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BÅSTAD ÖSTRA KARUP 5:14 - husnr 3, ÖSTRA KARUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot norr 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA KARUPS KYRKA (akt.), ÖSTRA KARUPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1199

Skåne
Båstad
Halland
Östra Karup
Båstad-Östra Karups församling
Lunds stift
Postridarens väg 19

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Kyrkan i Östra Karup tros vara byggd i början av 1100-talet eller redan vid 1000-talets slut. Denna tidiga, men osäkra datering, grundar sig på den tympanonsten vilken avbildar en biskop som har suttit i sydportalen. Beroende på hur denna är utformad har dateringen gjorts. Den ursprungliga kyrkan bestod enligt sedvanligt romansk mönster av långhus, lägre smalare kor och halvrund absid. Dock var kyrkan ovanligt bred för att vara en medeltida landsortskyrka. Ett högtsittande fönster fanns på vardera långhusets norr- och södersida liksom norr- och söderportaler.

Hundra år senare runt sekelskiftet 1100/1200 uppfördes ett brett västt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1994

Kyrkan i Östra Karup tros vara byggd i början av 1100-talet eller redan vid 1000-talets slut. Denna tidiga, men osäkra datering, grundar sig på den tympanonsten vilken avbildar en biskop som har suttit i sydportalen. Beroende på hur denna är utformad har dateringen gjorts. Den ursprungliga kyrkan bestod enligt sedvanligt romansk mönster av långhus, lägre smalare kor och halvrund absid. Dock var kyrkan ovanligt bred för att vara en medeltida landsortskyrka. Ett högtsittande fönster fanns på vardera långhusets norr- och södersida liksom norr- och söderportaler.

Hundra år senare runt sekelskiftet 1100/1200 uppfördes ett brett västt...

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus, torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan i Östra Karup tros vara byggd i början av 1100-talet eller redan vid 1000-talets slut. Denna tidiga, men osäkra datering, grundar sig på den tympanonsten vilken avbildar en biskop som har suttit i sydportalen. Beroende på hur denna är utformad har dateringen gjorts. Den ursprungliga kyrkan bestod enligt sedvanligt romansk mönster av långhus, lägre smalare kor och halvrund absid.
År 1100 - 1200 Nybyggnad - Torn
Hundra år senare runt sekelskiftet 1100/1200 uppfördes ett brett västtorn.
År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av granit från medeltiden är troligen från andra delen av 1200-talet. Foten är hög, cylindrisk och försedd med en vulst. Cuppan är halvsfärisk och försedd med vulst i nederkanten samt markerad mynningskant. Saknar övrig dekoration.
År 1200 - 1399 Nybyggnad - Vapenhus
Under 1200 eller 1300 talet byggdes ett vapenhus framför norringången.
År 1350 - 1550 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan försågs med valv under senmedeltiden.
År 1470 - 1520 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
1470-1520 dateras kyrkans kalkmålningar till.
År 1671 - 1671 Ändring - ombyggnad, yttertak
1671 lades blytak på kyrkan, hämtat från Hasslöfs kyrka.
År 1811 - 1812 Underhåll - exteriör
I början av 1800-talet var murarna i dåligt skick och två strävpelare uppfördes mot tornet 1811 och 1812.
År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad
1826 revs vapenhuset framför norrporten och en ny ingång togs upp i tornet. Ett nytt fönster sattes in vid den igenmurade norrportalen. Blytaket byttes till spåntak. Fönstren förstorades. Nya golv lades in. En läktare gjordes i väster. Ritningen är signerad av Axel Almfelt på Överintendentämbetet.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1840 - 1840 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockorna av malm hänger i klocktornet. Storklockan och lillklockan är båda omgjutna 1840 av G O Fredrickson i Kristianstad. Båda klockorna pryds av inskriptioner och dekoration med bland annat palmettfriser.
År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel 2 är byggd 1842 av Söderling. Orgeln står på orgelläktaren i väster. Orgeln renoverades 1940 och 1948. Fasaden ritades av J Carlberg. Fasaden är femdelad med ett mittparti med en trekantsgavel som kröns av ett strålknippe. Mittpartiet flankeras av tureller och lägre partier. Fasaden är målad i brutet vitt med förgylld dekor.

J. Carlberg (Arkitekt)

År 1869 - 1869 Nybyggnad - Korparti
År 1869 - 1869 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad
1869 gjordes en stor om- och tillbyggnad signerad A Nyström. Befolkningstillväxten var stor och kyrkan för liten. Det gamla koret och absiden revs och kyrkan byggdes till med två korsarmar och ett nytt kor. Långhusets östra valv rasade och byggdes upp på nytt. Långhusmurarna byggdes på och höjdes. Nya stora fönster togs upp. De flesta av kyrkans inventarier togs bort och såldes på auktion.

A. Nyström (Arkitekt)

År 1869 - 1869 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen i bemålat trä är delvis från 1869 men är kraftigt ombyggd både 1904 och 1972. Stilmässigt hör de till tiden runt 1904. De öppna bänkarna har släta profilsågade gavlar. Ryggarna är hela av sammanfogade brädor. Bänkarna är målade ljust gråblå. Integrerade fotstöd och psalmbokshylla. Dynor ligger i bänkarna.
År 1869 - 1869 Fast inredning - predikstol
Predikstolen av bemålat trä är från 1869 och ritad av kyrkoherde Bergs maka. Korgen är i nyklassisk stil målad i brutet vitt med förgylld dekor. Sidorna delas av räfflade pilastrar. Sidorna är inom rundbågiga fält dekorerade med olika symboler som tex kors.
År 1916 - 1917 Ändring - restaurering, exteriör
1916 rasade tornet, strävpelarna som byggts i början av 1800-talet hade inte fyllt sin funktion som stadga för tornet. Spiran och klockorna klarade sig och sattes upp på det återuppbyggda tornet som var klart 1917.
År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad
1933 grävdes en källare för pannrum under koret.
År 1952 - 1952 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan från 1952 är målad av Pär Siegård. Målningen framställer Kristi Himmelsfärd och omges av en förgylld ram.

Pär Siegård (Konstnär)

År 1970 - 1972 Ändring - restaurering
1970-72 genomfördes en stor restaurering efter handlingar av Eiler Græbe. Den innebar bland annat ny utvändig trappa till tornet med ny muröppning. Vapenhuset byggdes om med ny invändig trappa till läktaren, ny murad vägg med ny dörr till långhuset, ny toalett och elcentral. Orgelläktaren byggdes delvis om. Sakristian och skärmväggen flyttades från koret till norra korsarmen. Bänkarna togs bort i båda korsarmarna och ersattes av lösa stolar. Altare och altarring byttes ut. Predikstolen flyttades. Bänkarna i långhuset byggdes om och glesades ut. Nya golv lades av tegel gångar och brädor i bänkkvarter. Det gamla golvet av kalksten återanvändes i vapenhus och kor. Nya fönster och dörrar av ek sattes in.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altarring
Altarringen från 1972 av ek och järn är ritad av Eiler Græbe. Den har halvcirkelformad plan och är utförd av ek med ståndare av järn. Överliggare och knäfall är klädda med sammet.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altare
Altaret av blocktyp är tillverkat 1972 av murat rött tegel och ritat av Eiler Græbe.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel 1 är byggd 1993 av John Grönvalls orgelbyggeri i Lilla Edet med sexton stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgelfasaden, ritad av Erik Wikerstål, är uppdelad i fem fält med olika höjd med synliga pipor. Fasaden är målad i gråvitt förutom dekor i form av gyllene bladformer som finns i över och underkanter. Orgeln står i södra korsarmen.

Erik Wikerstål (Arkitekt)

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, interiör
2011 gjordes en inre renovering då den tidigare omålade furupanelen på väggar och tak i vapenhus och under orgelläktaren målades ljusgrå. Likaså målades trappräcke, barriär och pelare ljusgrå.
År 2013 - 2013 Underhåll - takstol
Takstolarna renoverades 2013.
År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Kyrkans spåntak har reparerats ett flertal gånger och spånen har bytts mellan fur och ek. 2013 reparerades taket och alla spån byttes till sågade ekspån.
År 2015 - 2015 Teknisk installation
Nya elledningar och ny klimatstyrning sattes in 2015.
År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, interiör
2015 målades korsarm och kor invändigt med silikatfärg.