Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG MINERVA 19 - husnr 3, FÅGELHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGELHUSET (akt.)

1845 - 1845

Skåne
Helsingborg
Skåne
Helsingborg
Helsingborgs Maria församling
Lunds stift
Södra Storgatan 27

Utbildning och vetenskap - Gymnastikhall / Gymnastikhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Samtidigt som elementarskolan (1845) byggdes uppfördes på gården en byggnad för gymnastik, även denna ritad av C. G. Brunius. Gymnastikbyggnaden är enklare formad än huvudbyggnaden. Den är murad av gult tegel mot söder och väster, mot norr och i öster i rött tegel. Den dubbla fritrappan utmed södra fasaden i smidesjärn härstammar från 1791 och flyttades 1944 från en nedriven byggnad på Långvinkelsgatan. Gymnastikbyggnaden kallas idag Fågelhuset. Gymnastikhuset införlivades med museet 1909 och inreddes för visning av naturvetenskapliga samlingar. Läktaren byggdes 1912. 1936 företogs smärre ändringar under ledning av arkitekt Salomon ...

Läs mer i eget fönster

År 1845 - 1845 Nybyggnad

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - läktare
År 1936 - 1936 Ändring

Salomon Sörensen (Arkitekt)