Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGANÄS LERBERGET 49:706 - husnr 1A, LERBERGETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCF8183.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LERBERGETS KYRKA (akt.), LERBERGETS KYRKA (akt.)

1982 - 1982

1982 - 1982

Skåne
Höganäs
Skåne
Väsby
Väsby församling
Lunds stift
Rättarevägen 134

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2014

Lerbergets kyrka är en samarbetskyrka där Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och svenska kyrkan verkar tillsammans. EFS är inte ett eget samfund utan en självständig organisation som verkar inom svenska kyrkan. EFS kom till under 1800-talets nykyrkliga väckelserörelser men har till skillnad från andra missionsförbund stannat inom Svenska kyrkan. Organisationen verkar framför allt för mission, lekmannens - den enskilda människans – betydelse, och vardagskristendom. I Lerberget regleras samarbetet mellan EFS och svenska kyrkan genom ett avtal. Svenska kyrkan står för kyrkobyggnadens förvaltning och personal medan EFS står för all...

Läs mer i eget fönster

År 1982 - 1982 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Bengt Blasberg (Arkitekt)

Henrik Jais-Nielsen (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Lerbergets kyrka är en samarbetskyrka där Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och svenska kyrkan verkar tillsammans. EFS är inte ett eget samfund utan en självständig organisation som verkar inom svenska kyrkan. EFS kom till under 1800-talets nykyrkliga väckelserörelser men har till skillnad från andra missionsförbund stannat inom Svenska kyrkan. Organisationen verkar framför allt för mission, lekmannens - den enskilda människans – betydelse, och vardagskristendom. I Lerberget regleras samarbetet mellan EFS och svenska kyrkan genom ett avtal. Svenska kyrkan står för kyrkobyggnadens förvaltning och personal medan EFS står för all församlingsverksamhet. Kyrkan ägs av stiftelsen Lerbergets kyrka. Lerbergets kyrka är också en distriktskyrka inom Kulla pastorat. Kyrkan byggdes 1982 efter ritningar av arkitektfirman Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen som också ritat en del av den omgivande bebyggelsen i Östra Lerberget. Inom arkitektkontoret var det Henrik Jais Nielsen, Ann Roos och Konrad Ek som stod för handlingarna. Kyrkan byggdes på generalentreprenad av Munka Ljungby Väg och Bygg AB, Ängelholm. Kyrkan invigdes av biskop Per-Olov Ahrén den 5 dec 1982. Redan 1991 påbörjade man planeringen för en utbyggnad av kyrkans lokaler. Både fler kontorsrum och större lokaler för ungdomsverksamheten behövdes. Under 1993 köptes tomten söder om kyrkan in och 1994 uppfördes en tillbyggnad på 270 kvadratmeter efter ritningar av Jais Nielsen. Under 1970-talet expanderade Lerberget som ort och stadsdelen Östra Lerberget började planeras. Planläggningen av området gjordes av arkitekt Stefan Romare och Höganäshem var byggherre. Området planlades med ett servicecentrum med post, bank, livsmedelsbutik, bibliotek och kyrka. Beslut om att bygga en så kallad ”småkyrka” på Östra Lerberget togs 1978 av kyrkofullmäktige i Väsby. Planerna på en småkyrka i Lerberget uppmuntrades av biskop Olle Nivenius medan domkapitlet var mindre övertygad och ansåg att församlingen redan hade tillräckligt med kyrkor. I Lerberget fanns ett gammalt missionshus där EFS hade sin verksamhet. Missionshuset räckte inte längre till för verksamheten och tanken på en samarbetskyrka där EFS och svenska kyrkan skulle verka gemensamt väcktes. Även domkapitlet biföll förslaget. EFS sålde det gamla missionshuset och försäljningen finansierade orgel, klocktorn och klocka till den nya kyrkan. Första spadtaget till den nya kyrkan togs den 17 mars 1982. Tack vare den då rådande lågkonjunkturen med byggkris höll man nere byggnadskostnaderna som slutade på 4, 53 Mkr och 422 000 för inredningen och 230 000 för orgeln.

Arkitektfirma Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen (Arkitektkontor)

År 1982 - 1982 Invigning
Kyrkan invigdes av biskop Per-Olov Ahrén den 5 dec 1982.
År 1982 - 1982 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan av brons tillverkades 1982 av AB M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad. På klockan finns inskriptionen ”Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans namn” Ps 100:4.

M & E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik (Klockgjuteri)

År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel
Orgel är en så kallad modulorgel och tillverkad 198 3av modulorgel AB, Umeå. Orgeln har sju stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Modulorgel AB (Orgelbyggeri)

År 1994 - 1994 Ändring - tillbyggnad
1994 uppfördes en tillbyggnad på 270 kvadratmeter efter ritningar av Jais Nielsen.