Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESLÖV JEP KLOCKARE 7 - husnr 2, VÄSTRA SALLERUPS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA SALLERUPS PRÄSTGÅRD (inakt.)

1867 - 1868

Skåne
Eslöv
Skåne
Eslöv
Eslövs församling
Lunds stift
Borgarebacken 2

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - Prästbostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fd prästgården i Västra Sallerup är belägen strax väster om kyrkan. Den envåniga byggnaden uppfördes åren 1867-68 i huvudsakliga överensstämmelse med Kungl Maj:t år 1863 godkända ritningar till boningshus vid prästgårdar i Skåne. Byggnaden är putsad och vitkalkad och har tegeltäckt sadeltak med en frontespis. Ursprungligen var taket spåntäckt. Västra Sallerups prästgård upphörde att vara prästbostad 1921.

Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1867 - 1868 Nybyggnad
Den envåniga byggnaden uppfördes åren 1867-68 i huvudsakliga överensstämmelse med Kungl Maj:t år 1863 godkända ritningar till boningshus vid prästgårdar i Skåne. Byggnaden är putsad och vitkalkad och har tegeltäckt sadeltak med en frontespis. Ursprungligen var taket spåntäckt.