Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA EKENÄS 5:18 - husnr 1, WEA KAPTENSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

34a.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
WEA KAPTENSGÅRD (akt.)

1750 - 1799

Okänt - 1850

Halland
Kungsbacka
Halland
Släp
Släps församling
Göteborgs stift
Östra Särövägen 385

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Gårdsanläggningen består av en tvåvånings huvudbyggnad med två envånings flygelbyggnader. Byggnaderna är timrade och har tegeltäckt sadeltak. Huvudbyggnadens bottenvåning och dubbeltrappan med gjutet järnräcke uppfördes under 1700-talets andra hälft, medan övervåningen och den strama empirefasaden med gråmålad locklistpanel tillkom 1836. Gårdsanläggningen var mycket förfallen när den 1978 förvärvades av nuvarande ägaren, som igångsatte en totalrenovering.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala:...

Läs mer i eget fönster

År 1750 - 1799 Nybyggnad
Huvudbyggnadens bottenvåning och dubbeltrappan med gjutet järnräcke uppfördes under 1700-talets andra hälft, medan övervåningen och den strama empirefasaden med gråmålad locklistpanel tillkom 1836.
År 1836 - 1836 Ändring - påbyggnad
Huvudbyggnadens bottenvåning och dubbeltrappan med gjutet järnräcke uppfördes under 1700-talets andra hälft, medan övervåningen och den strama empirefasaden med gråmålad locklistpanel tillkom 1836.
År 1978 - 1979 Ändring - restaurering
År Okänt - 1850 Nybyggnad