Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY ÖSTERMUR 18 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1770 - 1789

1770 - 1789

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Klinttorget 8

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

ÖSTERMUR 18 - Tidigare benämndes den Klinteroten IV:178 och enligt 1785 års husklassifikation var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak. Trähuset motsvarar det bostadshus som finns på fastigheten idag och som är placerat i det nordvästra hörnet med gaveln vänd mot Klinttorget. Byggnadens karaktär har ändrats genom åren, från att ha varit ett traditionellt utformat skiftesverkshus till det utseende den har idag. Från gatan ter sig bostadshuset som ett trappgavelhus i sten, efter den genomgripande ombyggnad som genomfördes 1899 vilken fortfarande präglar byggnadens exteriöra uttryck.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventer...

Läs mer i eget fönster

År 1770 - 1789 Nybyggnad
Tidigare benämndes den Klinteroten IV:178 och enligt 1785 års husklassifikation var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak. Trähuset motsvarar det bostadshus som finns på fastigheten idag och som är placerat i det nordvästra hörnet med gaveln vänd mot Klinttorget.
År 1770 - 1789 Nybyggnad
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad
Byggnadens karaktär har ändrats genom åren, från att ha varit ett traditionellt utformat skiftesverkshus till det utseende den har idag. Från gatan ter sig bostadshuset som ett trappgavelhus i sten, efter den genomgripande ombyggnad som genomfördes 1899 vilken fortfarande präglar byggnadens exteriöra uttryck.