Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ETELHEM TÄNGLINGS 1:73 - husnr 1, BOSTADSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

GF0604-106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUSET (akt.)

1845 - 1854

Gotland
Gotland
Gotland
Etelhem
Garde församling
Visby stift
Etelhem Tänglings 701

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Bostadshuset är ursprungligen uppfört i skiftesverkskonstruktion omkring år 1850. Senare, omkring 1890, fick byggnaden en för tiden typisk hög stenfot med källare under hela byggnaden. Samtidigt reveterades byggnaden samt försågs med en snickarglädjeveranda. Ett bakbygge med samma ytskikt och i samma stil samt ett nytt papptäckt tak tillkom 1915. Huset har genomgått viss renovering, främst invändigt, 1946 resp 1960. På 1980-talet bekläddes yttertaket med trapetskorrugerad plåt.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-3122-00

År 1845 - 1854 Nybyggnad
År 1915 - 1915 Ändring - tillbyggnad
Bakbygget tillkom.