Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY BÖRSEN 2 - husnr 1, LANGSKA HUSET, WISBY BÖRS, BÖRSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANGSKA HUSET, WISBY BÖRS, BÖRSEN (akt.)

1100 - 1499

1945 - 1945

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Strandgatan 10

Handel och bankväsende - Packhus

Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

BÖRSEN 2 - På Börsen 2 kvarstår packhusets yttermurar i söder med sex fulla våningsplan till en ursprunglig höjd av 21 meter över den medeltida gatunivån. I norr finns rester efter ytterligare ett medeltida hus, bl.a. finhuggna omfattningsblock till en port. Ovanpå denna medeltidsbyggnads bottenvåning uppfördes under 1600-talet en korsvirkesbyggnad men den förstördes vid den omfattande branden 1936. Vid återuppbyggnaden 1945 återfick packhusets fasad ett antaget medeltida utseende. Tre våningar byggdes till på resterna av de medeltida grunderna till det norra huset. Den nya byggnadskroppen sträcker sig dock inte ända fram till Stran...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1499 Nybyggnad
I norr finns rester efter ytterligare ett medeltida hus, bl.a. finhuggna omfattningsblock till en port.
År 1600 - 1699 Ändring - påbyggnad
Ovanpå denna medeltidsbyggnads bottenvåning uppfördes under 1600-talet en korsvirkesbyggnad men den förstördes vid den omfattande branden 1936.
År 1936 - 1936 Brand
Ovanpå denna medeltidsbyggnads bottenvåning uppfördes under 1600-talet en korsvirkesbyggnad men den förstördes vid den omfattande branden 1936.
År 1945 - 1945 Nybyggnad
Vid återuppbyggnaden 1945 återfick packhusets fasad ett antaget medeltida utseende.
År 1972 - 1972 Ändring - tillbyggnad
En senare ombyggnad utfördes 1972 inför RAGU:s inflyttning.