Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY GRÅBRODERN 4 - husnr 1, FLERBOSTADSHUS MED LOKALER Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLERBOSTADSHUS MED LOKALER (akt.)

1911 - 1911

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
S:t Hansplan 7, Hästgatan 7A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

GRÅBRODERN 4 - På 1697 års karta går att utläsa att den nuvarande fastigheten då motsvarades av en tomt, nummer 66, samt de sydvästra delarna av en stor tomt, nr 67, som upptog större delen av kvarteret. Nummer 66 ägdes av Christen Erickson och omfattade ett stenhus som låg vid S:t Hansgatan, vilket sannolikt ingår i delar av tre av de befintliga byggnaderna.
Fastigheten erhöll sin nuvarande utsträckning genom två fastighetsköp. 1751 köptes ett stycke av S:t Hansroten II:31 in och frijordstomten i sydväst köptes 1756. I 1785 års husklassifikation anges att det på fastigheten, då betecknad S:t Hansroten II:32, fanns ett stenhus i två...

Läs mer i eget fönster

År 1911 - 1911 Nybyggnad
Längs S:t Hansgatan finns ett stenhus (2) i två våningar med brant brutet tegeltak. Huset har medeltida grund, men har byggts om ett flertal gånger och fick nuvarande jugendutseende 1911.