Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL PAN 5 - husnr 1, SUNDSVALLSBANKENS BYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDSVALLSBANKENS BYGGNAD (akt.)

1886 - 1886

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Sundsvall
Sundsvalls församling
Härnösands stift
Bankgatan 10, Esplanaden 9, Kyrkogatan 15, Rådhusgatan 18

Handel och bankväsende - Bank

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den monumentala trevåningsbyggnaden, belägen vid Stora Torget och planteringen Vängåvan, uppfördes 1886 för Sundsvalls Enskilda Bank efter ritning av Herman Theodor Holmgren. Efter att ha skadats vid stadsbranden 1888 restaurerades byggnaden, varvid ett par torn avlägsnades. Bortsett från att den ursprungliga gården numera är överbyggd och täckt med en stor lanternin, har senare ombyggnader inte väsentligt påverkat byggnadens arkitektur. Interiören är dock åtskilligt förändrad; huset inrymde från början både banklokaler och bostadslägenheter, men är nu kontor.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enlig...

Läs mer i eget fönster

År 1886 - 1886 Nybyggnad

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1888 - 1888 Brand - delvis förstörd
Efter att ha skadats vid stadsbranden 1888 restaurerades byggnaden, varvid ett par torn avlägsnades.