Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ETELHEM TÄNGLINGS 1:73 - husnr 2, VERKSTADSBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning

GF0604-024

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VERKSTADSBYGGNADEN (akt.)

1889 - 1889

Gotland
Gotland
Gotland
Etelhem
Garde församling
Visby stift
Etelhem Tänglings 703

Hantverk och manufaktur - Krukmakeri

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Etelhems krukmakeri grundades 1889 av kakelugnsmakaren och keramikern Axel Nilsson. Verkstadsbyggnaden som uppfördes i samband med grundandet står kvar. Den har under 1900-talet utökats och byggts till i etapper för att anpassas efter förändringar i produktionen.
Verkstadsbyggnaden har en regel- och stolpkonstruktion som är klädd med liggande spontad träpanel. Panelen är målad med falurödfärg, medan övriga snickerier är vitmålade. Den södra gaveln har en avvikande fasadbeklädnad som tillkom på 1960-talet. Gaveln reveterades då mellan uppspikade brädor, för att likna en korsvirkesgavel. Verkstadsbyggnaden täcks av ett plåtbeklätt sad...

Läs mer i eget fönster

År 1889 - 1889 Nybyggnad