Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL JUPITER 6 - husnr 3, FÖRSÄKRINGSBOLAGET SVEAS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRSÄKRINGSBOLAGET SVEAS HUS (akt.)

1892 - 1892

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Sundsvall
Sundsvalls församling
Härnösands stift
Bankgatan 7, Storgatan 18

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På platsen för det stora trähotell som fjorton år efter uppförandet brann ned år 1888 lät några stockholmare på spekulation uppföra den nuvarande byggnaden år 1892 efter ritningar av Hjalmar Kumlien. Det fyra våningar höga huset i nyrenässans med enkla, släta tegelfasader, takkupor med svängda gavlar och ett litet hängtorn på hörnet inrymmer några praktvåningar med bl.a. dekorerade tak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1892 - 1892 Nybyggnad

Hjalmar Kumlien (Arkitekt)