Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY HORNET 1 - husnr 1, LILJEHORNSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILJEHORNSKA HUSET (akt.)

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Strandgatan 16B, Strandgatan 16, Strandgatan 16A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Packhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

HORNET 1 - Fastigheten domineras av två byggnadskroppar från 1200-talets mitt, som över tiden byggts till och ihop. Det är en hög del mot gatan i väster respektive en låg del i öster. Invändigt går nu planlösningarna delvis ihop, varför de kan betraktas som en byggnad. Den höga delen är uppfört ett medeltida packhus för lagring och försäljning av varor, ursprungligen med välvd högkällare och åtskilliga, långsmala förvaringsvindar med träbjälklag, vilka i viss mån bevarats. Sadeltaket över denna del bärs upp av en delvis bevarad takstol från omkring 1310, till en del ersatt efter en brand år 1985. Det är det största och högsta bevara...

Läs mer i eget fönster

År 1240 - 1259 Nybyggnad
Fastigheten domineras av två byggnadskroppar från 1200-talets mitt, som över tiden byggts till och ihop.
År 1700 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Den låga delen har delar från medeltid, 1700- och 1800-tal.
År 1985 - 1989 Ändring - ombyggnad, takstol
Sadeltaket över denna del bärs upp av en delvis bevarad takstol från omkring 1310, till en del ersatt efter en brand år 1985.