Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND KLINTE STRANDS 1:144 - husnr 1, DONNERSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DONNERSKA HUSET (akt.)

1780 - 1799

Gotland
Gotland
Gotland
Klinte
Klinte församling
Visby stift
Lingströmsvägen 2B, Norra Kustvägen 2B, Lingströmsvägen 2F, Norra Kustvägen 2A, Lingströmsvägen 2A, Lingströmsvägen 2C, Norra Kustvägen 2C, Lingströmsvägen 2E

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Lager

Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det s.k. Donnerska huset, som sträcker sig utmed Norra Kustvägen i Klinte, är uppfört i etapper under 1780- och 90-talen av handelsmannen Jacob Niclas Donner. Stenhuset står i två fulla våningar med stor vind under brant tegeltak. Nedervåningen nyttjades som handelslokal, kontor och lager. Övervåningen inreddes till en påkostad representationsvåning.
Öster om och i anslutning till Donnerska huset uppfördes 1955 en långsträckt byggnad som inrymmer polisstation och lägenheter. Denna byggnadsdel ingår inte i byggnadsminnet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1991-12-09. Dnr 221-3736-90

År 1780 - 1799 Nybyggnad