Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY MUNKEN 12 - husnr 1, RYSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RYSKA GÅRDEN (akt.)

1200 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Nedre finngränd 1, Södra Kyrkogatan 14

Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Café / konditori

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

MUNKEN 12 - På fastigheten finns idag två byggnader som ursprungligen var fristående, men idag är de sammanbundna med varandra. De båda husen, främst det nordligast belägna, har en välbevarad, ålderdomlig karaktär och utgör en viktig del av stadsbilden kring Stora Torget.
Under hela fastigheten finns byggnadsrester från medeltiden. Murverk till Ryska kyrkan och även delar av dess kyrkogård påträffades vid arkeologiska undersökningar på 1970-talet. Dessa kvarligger under mark i hela fastighetens utbredning. Kyrkan övergavs redan under medeltiden. Idag kan man genom fastighetens källare komma ned till de framgrävda, delvis tillgängli...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Under hela fastigheten finns byggnadsrester från medeltiden.
År 1700 - 1799 Ändring - påbyggnad
På 1700-talet tillkom en byggnad i sten, som även den utgör en del av fastighetens nuvarande bebyggelse.