Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL STADSHUSET 2 - husnr 1, STADSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDSVALLS RÅDHUS (inakt.), STADSHUSET (akt.)

1865 - 1868

1865 - 1868

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Sundsvall
Sundsvalls församling
Härnösands stift
Rådhusgatan 22, Centralgatan 8, Kyrkogatan 19, Torggatan 5

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset/Stadshuset är uppfört i två våningar med delvis inredd vind. Byggnaden är rektangulär till formen och omsluter två öppna gårdar. Ursprungligen var planen U-formad men i samband med restaureringen efter stadsbranden 1888, byggdes huset både om och till, innergården omslöts och delades i två. Branden förstörde större delen av interiörerna men grunden och delar av yttermurarna klarade sig. Arkitekten Bugge, som ansvarade för restaureringen, lät också disponera om utrymmena på så vis att stadens verksamheter skildes från statens. En korridor anlades vilken löpte...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Stadshuset uppfördes 1865-68 i nyklassisk stil efter ritning av F Birger Oppman. Det intog en dominerande plats i den dåtida låga trähusbebyggelsen. Byggnaden är i två våningar med ett trevånigt mittparti och trevåniga sidopartier. Efter stadsbranden 1888 anlitades den norske arkitekten Andreas Bugge för restaureringen av stadshuset. Mittpartiet förlängdes åt söder med en ny byggnadskropp längs Rådhusgatan. Som ersättning för den tidigare tornbyggnaden tillkom den nuvarande smala lanterninen. Byggnadens inre förstördes till stor del vid branden. Den praktfullt utformade trapphallen samt stadshussalongen härrör således från restaurer...

Läs mer i eget fönster

År 1865 - 1868 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som rådhus mellan 1868-1965. Vid inventeringstillfället (Tings- och rådhusinventeringen 1996) fungerade byggnaden som stadsförvaltning, konferens- och utställningslokaler och restaurang

Folke Birger Oppman (Byggmästare)

År 1865 - 1868 Nybyggnad
År 1888 - 1888 Ändring - restaurering
Förlängning av mittpartiet åt söder med en ny byggnadskropp längs Rådhusgatan. Som ersättning för den tidigare tornbyggnaden tillkom den nuvarande smala lanterninen. Byggnadens inre förstördes till stor del vid branden. Den praktfullt utformade trapphallen samt stadshussalongen härrör således från restaureringen efter branden.

Andreas Bugge (Arkitekt)

År 1921 - 1921 Ändring - restaurering, interiör
Grundlig restaurering av stadshussalongen.