Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY GRÅBRODERN 4 - husnr 3, FLERBOSTADSHUS MED LOKALER Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLERBOSTADSHUS MED LOKALER (akt.)

1200 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Hästgatan 7B

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

GRÅBRODERN 4 - På 1697 års karta går att utläsa att den nuvarande fastigheten då motsvarades av en tomt, nummer 66, samt de sydvästra delarna av en stor tomt, nr 67, som upptog större delen av kvarteret. Nummer 66 ägdes av Christen Erickson och omfattade ett stenhus som låg vid S:t Hansgatan, vilket sannolikt ingår i delar av tre av de befintliga byggnaderna.
Fastigheten erhöll sin nuvarande utsträckning genom två fastighetsköp. 1751 köptes ett stycke av S:t Hansroten II:31 in och frijordstomten i sydväst köptes 1756. I 1785 års husklassifikation anges att det på fastigheten, då betecknad S:t Hansroten II:32, fanns ett stenhus i två...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
I sydost finns ett stenhus (3) i tre våningar med valmat tegeltak. Byggnaden är sammanbyggd med det första nämnda medeltidshusets östgavel. Nedre delen av huset är medeltida och bevarar bl.a. ett tunnvälvt rum samt källarrum med bjälktak på stenkonsoler.
År 1600 - 1799 Ändring - påbyggnad
Den övre våningen härstammar från 1600- eller 1700-talet, något ombyggd till nuvarande utseende på 1800-talet.
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad
Den övre våningen härstammar från 1600- eller 1700-talet, något ombyggd till nuvarande utseende på 1800-talet.
År 1900 - 1999 Ändring - tillbyggnad
Mitt på östra fasaden finns ett mindre tillbygge från 1900-talet i två våningar som bl.a. inrymmer ett trapphus.