Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING OTTAR 1 - husnr 1A, SCHOUGSKA GÅRDEN, HUVUDBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning

13647_1A_BONINGSHUSET_SRLN_2007_04_25 4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SCHOUGSKA GÅRDEN, HUVUDBYGGNADEN (akt.)

1785 - 1794

1785 - 1794

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Lidköping
Lidköpings församling
Skara stift
Vinbergsgatan 2A, Nya Stadens torg 7, Vinbergsgatan 2B, Vinbergsgatan 2C, Vinbergsgatan 2D

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huvudbyggnaden är ett tvåvåningshus med klassicistiska panelklädda fasader under lågt valmat tak täckt med skiffer.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1785 - 1794 Nybyggnad
År 1785 - 1794 Nybyggnad
År 1971 - 1971 Ändring - restaurering