Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ ÄGERSGÖL 1:11 - husnr 1, ÄGERSGÖLS SKOLA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄGERSGÖLS SKOLA (akt.)

1915 - 1915

Jönköping
Eksjö
Småland
Hult
Hult-Edshults församling
Linköpings stift
Ägersgöl 1

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ägersgöls skola uppfördes 1915 efter en typritning upprättad av byggmästarna Edvard och David Fredricson i Hult. Byggnaden upphörde att vara skola 1939. Idag är byggnaden privatbostad. Skolbyggnaden är uppförd i plank i en våning med vindslägenhet. Fasaderna är klädda med faluröd fasspontpanel. Taket är brutet och byggnaden vilar på en granitsockel. På gaveln har en senare entrédörr med skärmtak satts in. Byggnaden är välbevarad interiört, sånär som på övervåningen som delvis moderniserades under 1950-talet. På fastigheten finns även en uthusbyggnad med liggande fasspont och en sockel av huggen granit.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminn...

Läs mer i eget fönster

År 1915 - 1915 Nybyggnad