Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ FÄRGAREN 3 - husnr 5, GAMLA FÄRGERIET (FÄRGAREGÅRDEN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA FÄRGERIET (FÄRGAREGÅRDEN) (akt.)

1800 - 1829

Jönköping
Eksjö
Småland
Eksjö
Eksjö församling
Linköpings stift
Åvallagatan 10

Industri - Industribyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden är ett magasin av ålderdomlig typ, uppfört av rödfärgat timmer i två våningar med loftgång mot gården. I byggnaden har inrymts ångfärgeri, som var i drift till början av 1950-talet. Färgeriets inventarier finns här delvis bevarade.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1978-06-30. Dnr 11.392-2425-76
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings lä...

Läs mer i eget fönster

År 1800 - 1829 Nybyggnad